2- YẾN TỬ CƯỜI

Tề Cảnh công đi ngao du về phía Nam Sơn, lúc sắp gần tới Đăng Lâm thủ đô của nước Tề, thì đột nhiên khóc, nói:

- “Đời người sao mà giống dòng nước cuồn cuộn, lìa bỏ chốn sơn hà đẹp đẽ thế này mà chết đi sao?”

Ngải Khổng, Lương Khâu Cứ nghe vậy cũng khóc thút thít, nhưng Yến Tử thì lại bật cười, Tề Cảnh công nổi giận hỏi tại sao lại cười.

Yến Tử trả lời:

- “Nếu vua dùng người đức độ tài giỏi, để giữ nước Tề lâu dài, thì có Thái công, Hoàn Công sẽ giúp giữ được nuớc Tề lâu dài; nếu vua dùng người dũng mãnh để giữ nước Tề lâu dài, mà người dũng mãnh để giữ nước Tề lâu dài thì có Trang công và Linh công ! Vậy thì, ngài làm thế nào để có thể đạt được ngôi báu để lập thân với đời chứ? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà ngài tự mình phải thương tâm rơi lệ, đây là việc không phù hợp với đaọ đức nhân nghĩa. Vua không nhân đạo tôi đã thấy một, cận thần nịnh nọt tôi thấy hai, đây chính là nguyên nhân làm cho tôi bật cười một mình vậy!”

(Yến tử xuân thu)

Suy tư 2

Ở đời kẻ nịnh thì nhiều, mà người cương trực thì cũng không ít, nhưng những người dám nói lên sự thật thì quả là hiếm hoi. Tất cả cũng bởi tại ba nguyên nhân sau đây:

1- An phận.

2- Sợ mất lòng người khác.

3- Nịnh.


An phận vì mặc cảm mình không bằng ai, cho nên không dám nói lên sự thật.

Sợ mất lòng người khác, vì người đó có thể là ông chủ của mình, có thể là bạn thân của mình, và cũng có thê là ân nhân của mìn, cho nên phớt lờ mọi chuyện, coi như không nghe và không biết.

Nịnh là vì muốn được an phận, nịnh cũng có thể là sợ mất lòng người khác, nhất là những người có điạ vị và vai vế trong xã hội.

Thánh Gioan Tẩy Giả không an phận, cho nên ngài đã đi vào sống trong hoang địa (Mt3, 1-6) để chuẩn bị làm một cái gì đó mới hơn, lạ hơn và ích lợi cho mọi người hơn; ngài cũng không sợ mất lòng người khác, đã mạnh dạn tố cáo và lên án tội loạn luân của vua Hê-rô-đê (Mc 6, 17-29), cho nên ngài đã bị chém đầu; ngài cũng không nịnh ai, mặc dù được Đức Chúa Giê-su khen trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ không có ai cao trọng hơn ông ( Lc 7, 28), cho nên ngài được gọi là ngươi lớn nhất trong các tiên tri.

Trong cuộc sống đời thường, có lúc nào tôi đã trở nên người cương trực, và biết cười ha ha trước hoàn cảnh khó khăn?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info