57. NÉT CHỮ NGUỆCH NGOẠC

Có một ông lão đến bưu điện, nhờ một thanh niên giúp ông ta viết một lá thư, và ký giùm cho ông ta.

Người thanh niên viết xong thì hỏi:

- “Còn việc gì cần giúp nữa không?”

Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói:

- “Cuối thư xin viết thêm câu này: nét chữ nguệch ngoạc, xin đừng trách !”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 58:

Người ta nói: văn là người.

Nhìn chữ viết cũng biết tính cách của con người, nhưng chắc chắc sẽ rất phiến diện khi nói nhìn nét chữ thì biết toàn diện của con người. Anh thanh niên tuy nét chữ nguệch ngoạc nhưng lại có một tâm hồn biết giúp đỡ tha nhân, còn người già nhờ viết chữ thì lại không tế nhị cám ơn người đã giúp mình viết thư, lại còn nói nét chữ xấu.

Trong cuộc sống hằng ngàycũng vậy, có những lúc chúng ta nhìn mặt mà bắt hình dong, rồi kết thân với người này vì họ đẹp trai đẹp gái, vì họ ăn nói có duyên.v.v…nhưng điều quan trọng và tiêu chuẩn để chúng ta biết người đó có tốt hay không là: họ có lòng bác ái yêu người động lòng trắc ẩn trước đau khổ của người khác không?

Nét chữ nguệch ngoạc chưa chắc là người xấu, người thấy đáng thương chưa chắc là người tốt, nhưng hễ ai kính Chúa yêu người là người đáng cho chúng ta kết bạn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info