56. SUY NGHĨ CHU ĐÁO

Cháu nhỏ hỏi:

- “Cô cô, cô ở Đài Bắc thì làm những việc gì?”

Bà cô trả lời:

- “Ban ngày làm việc, ban đêm đến lớp”.

Cháu nhỏ nghiêng đầu nói:

- “Vậy…, lúc nào thì cô đi ngủ?”

(Tiếu thoại đại tập hợp)

Suy tư 56:

Cháu thật thà hỏi và bà cô cũng thật thà trả lời.

Nhưng suy nghĩ của trẻ con không giống với người lớn, trong câu trả lời của bà cô thì người lớn ai cũng hiểu là học hành, làm việc, giải trí và ngủ, đều có giờ giấc của nó. Trẻ con chỉ biết một mà không biết hai, thế giới của trẻ con ngủ và giải trí là chính, cho nên không thấy bà cô nói đến ngủ thì thắc mắc liền, đó là suy nghĩ tự nhiên của trẻ con.

Đại dịch covid-vuhan làm cho nhà trường đóng cửa, nhà thờ đóng cửa, chợ búa, siêu thị đóng cửa, nhưng cánh cửa tâm hồn của những người có lòng bác ái thì mở rộng ra để giúp đỡ người khốn cùng trong đại dịch covid-vuhan. Người người ở nhà, nhà nhà đóng cửa và không đi ra đường vì sợ lây nhiễm, và gia đình trở thành trường học, trở thành nhà thờ, cha mẹ trở thành thầy cô và mục tử cho con cái mình, lâu dần trở thành thói quen dự lễ trực tuyến…

Cho nên gia đình là nơi mà con trẻ lớn lên và trưởng thành trong nhân cách cùa nó; gia đình là trường học đầu tiên của con trẻ và là nơi an toàn nhất cho con cái của mình.

Cha mẹ nào biết suy nghĩ như thế thì thật là “suy nghĩ chu đáo” rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info