19. Tình yêu thanh cao của Thiên Chúa sẽ hủy diệt tất cả những gì không phải là của Thiên Chúa, và đem chúng biến thành tình yêu.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info