SỐNG ĐỨC TIN

Quý vị có tin Chúa không? Nhiều người sẽ dễ dàng trả lời tin chứ, rửa tội từ bé rồi, cả nhà tin Chúa mà. Vậy quý vị sống đức tin ra sao? Lúc này bắt đầu ngập ngừng khó nói. Phúc Âm tuần này cho thấy: Tin Chúa không chỉ là chấp nhận một số tín điều, tham dự các lễ nghi tôn giáo, nhưng đức tin là lối sống thể hiện niềm xác tín mãnh liệt vào quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong đời.

1. Tin đem sức mạnh. Một nhà khoa học đã nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa tôi có thể nâng cả trái đất lên.” Điểm tựa đó chính là đức tin. Chúa Giêsu công bố đức tin có sức mạnh vĩ đại chuyển núi dời non. Đức tin vào Chúa quyền năng giúp ta có sức mạnh siêu nhiên vượt thắng những lo sợ tự nhiên. Nhờ Chúa ban sức mạnh, mà chúng ta có thể làm được nhiều điều phi thường bởi vì: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Đức tin thay đổi cuộc đời tín hữu, để rồi thay đổi cả thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

2. Làm theo ý Chúa. Tin Chúa là trao phó tất cả cuộc đời cho Chúa để Ngài làm chủ đời ta. Đức tin luôn dẫn tới hoạt động, nếu không như thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” Tin ai thì làm theo lời người đó. Thế nên, khi ta thực sự tin Chúa, thì Chúa làm chủ đời ta, ta như người đầy tớ làm theo lệnh của chủ. Thế nên, những thành quả chúng ta đạt được trong đời không phải do công khó của ta, mà do là Chúa trợ giúp ban ơn. Vì thế, ta phải khiêm nhường.

Chúa Giêsu và Mẹ Maria là mẫu gương khiêm nhường trong đức tin. Chúa Giêsu dù là Thiên Chúa mà hạ mình làm tôi tớ, vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá để cứu độ muôn dân. Mẹ Maria mặc dù được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa, mà vẫn khiêm nhường thốt lên: “Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Đó là gương mẫu đức tin để chúng ta noi theo. Amen.

----- Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ Lời Chúa: SỐNG ĐỨC TIN
https://youtu.be/HzJbPGKzc6I?t=135