16. Tình yêu sinh bởi Thiên Chúa, cũng chỉ để quy hướng về Thiên Chúa là tình yêu.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info