8. ĐỀU LÀ PHỤ NỮ

Triều đại nhà Đường giữa năm Hàm Thông, người diễn tuồng là Lý Khả Cấp diễn kịch vui, nhanh nhẹn hoạt bát. Một hôm, có người hỏi anh ta:

- “Anh tự nhận mình thông thạo tam giáo, vậy thì Thích Ca Như Lai là người như thế nào?”

Lý Khả Cấp đáp:

- “Phụ nữ”.

Người hỏi rất kinh ngạc:

- “Tại sao là phụ nữ?”

Lý nói:

- “Trong “Kim cang kinh” có nói: [Phu (敷) tọa nhi tọa], không phải phụ nữ thì tại sao “chồng夫” (敷) (1) ngồi thì ngồi sau?”

Người ấy lại hỏi:

- “Thái thượng lão quân là người gì?”

Lý trả lời:

- “Cũng là phụ nữ”.

- “Sao lại cũng là phụ nữ?”

- “Trong “Đạo đức kinh” nói: Tôi có lo lớn, vì tôi hữu thân, và tôi vô thân, tôi có lo gì?” Nếu không phải phụ nữ, thị tại sao lo có thai?”

Người hỏi cười lớn, lại hỏi:

- “Văn Tuyên vương là người nào?”


Lý Khả Cấp nói:

- “Cũng là phụ nữ”.

Hỏi:

- “Sao cũng là phụ nữ?”

Đáp:

- “Trong “Luận ngữ” nói: mua bán này, chờ được người mua “賈” (2) nè, nếu không phải là phụ nữ, thì tại sao chờ “gả嫁” chứ?”-

Mọi người cười nghiêng cười ngả.

(Quần Cư Giải Di)

Suy tư 8:

Cái “đau đầu” nhất của người hiểu biết là nhìn thấy những người không hiểu biết khua môi múa mép nói loạn xà ngầu; cái buồn nhất của người có học thức là nghe ra rã những lời biện luận và khoe khoang của những kẻ học hành nửa vời, mà lên mặt thầy đời thiên hạ. Kẻ sĩ trong thiên hạ thì nhiều, nhưng kẻ sĩ chân chính là những người ít nói, mà khi nói là có đánh lưỡi bảy mươi bảy lần bảy, cho nên lời nói của họ nghe như gió thoảng êm tai, nhưng như dao sắc gọt tâm hồn...

Lý Khả Cấp chỉ là tên làm tuồng trong cung đình mua vui cho mọi người, dù có chút hiểu biết về tam giáo, thì cũng không nên khua môi múa mép kẻo làm trò cười thiên hạ.

Có một vài người Ki-tô hữu khoe khoang mình hiểu biết mọi thứ thần học, tín lý, giáo lý của Giáo Hội, nhưng khi họ mở miệng nói ra thì đầy căm thù và ghét ghen, gây chia rẻ và làm cho người khác có cái nhìn không tốt về Giáo Hội, dù họ hiểu biết rất nhiều về Giáo Hội, nhưng họ quên mất điều cốt lõi của Giáo Hội là: yêu thương nhau.

Đó cũng là di chúc của Đức Chúa Giê-su cho Giáo Hội của Ngài ở trần gian này.

(1) 夫 đọc là “fu” nghĩa là chồng; 敷 cũng đọc là “fu” nghĩa là bôi, xóa, đồng âm khác nghĩa.

(2) 賈 đọc là “jia” nghĩa là mua, bán; 嫁 cũng đọc là “jia” nghĩa là gả. Đồng âm khác nghĩa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info