70. BÌNH TĨNH XEM XÉT

Các công cụ trên thuyền như: buồm, cột buồm, mái chèo, cột chèo, thì nên coi là quan trọng như nhau.

Một hôm, cột chèo và mái chèo bừng bừng tức giận nói:

- “Chúng ta là những công cụ rất cần thiết khi đi thuyền thì không thể thiếu, vậy mà phu thuyền rất coi nhẹ chúng ta, nhưng đối với cái buồm thì lại nhìn bằng cặp mắt khác, đem nó để ở chỗ cao nhất, đến nỗi khiến cho cái buồm dương dương đắc ý cho là thiên hạ duy chỉ có mình là tinh thần độc tôn, tại sao chúng ta không vây lại đánh nó, để diệt mẹ cái oai phong của nó đi”.

Bánh lái khuyên bảo:

- “Không nên như thế, nó dương dương đắc ý, tự cao tự đại, chẳng qua là lợi dụng gió thuận mà thôi, giả như hướng gió không đúng thì nó sẽ rụt đầu rụt cổ không dám ló ra, lúc đó thì các anh có thể vỗ ngực huênh hoang”.

Cột chèo và mái chèo bèn nói:

- “Cái quyền lực di chuyển hướng gió thì nằm trong tay bác, nếu gặp gió thuận thì bác chỉ cần lái nhẹ một bên thì hướng gió sẽ ngược ngay mà”.

Bánh lái thở dài nói:

- “Cái thứ vênh vang ấy thì cần gì phải so đo với nó chứ, các anh chỉ cần bình tĩnh nhìn nó, coi thử gió thuận được bao lâu?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 70:

Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su như là một chiếc thuyền lớn, đang lướt sóng giữa biển khơi trần gian nhiều nguy hiểm của những cám dỗ của ma quỷ để cập bến quê trời. Các công cụ để chiếc thuyền kỳ diệu này vượt sóng không phải là cánh buồm bằng vải, hoặc mái chèo bằng vật liệu chắc chắn, nhưng là bằng Bảy Bí Tích mầu nhiệm mà Đức Đức Chúa Giê-su đã lập ra, và nhờ các bí tích này mà Giáo Hội Công Giáo đón nhận những ơn sủng của Chúa để hiện diện, tồn tại và đang đi trên biển trần gian này để về quê thật là Nước Trời...

Nhờ bí tích Rửa Tội mà những người Ki-tô hữu đang ở trong chiếc thuyền này được liên kết lại với nhau thành một thân thể, và nhờ các bí tích mà họ được lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa, họ đồng tâm nhất trí với nhau thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ nhau trong tình huynh đệ (Cv 4, 32-35).

Hạnh phúc thay cho người mang danh Ki-tô hữu, bởi vì họ không so đo kò kè khi người này trổi vượt hơn người kia, bởi vì họ xác tín rằng: mỗi người đều là công cụ của Thiên Chúa dùng, để mưu ích cho tha nhân và làm sáng danh Ngài trong cuộc sống đời thường.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info