81. COI THƯỜNG “SỬ KÝ”

Lai Dương Tống Lệ Thường nói một câu chuyện vui như sau:

- “Khi còn nhỏ, tôi ngồi trong nhà đọc một quyển sách, ở trong thôn có một học trò lớn tuổi rất nhiệt thành với khoa học nhưng không thành công, hỏi tôi:

- “Thằng nhỏ, mày đọc sách gì vậy?”

¬Tôi trả lời: “Sử ký”.

Hỏi: “Ai viết vậy?”

Tôi đáp: “Tư Mã Thiên”.

Lại hỏi: “Ông ta có phải là tiến sĩ không?”

Tôi đáp: “Ông ta là lệnh thái sử của triều Hán, không phải là tiến sĩ”.

Ông ta cầm lấy quyển sách đọc một hai hàng, tay vỗ vỗ trên bàn nói: “Ông Tư Mã Thiên này không phải là tiến sĩ, viết không được hay, hà cớ gì mày đọc nó?”

Tôi cười thầm trong bụng.


(Hương Tổ bút ký)

Suy tư 81:

Có những người, để tỏ ra mình là người có học thức nên chỉ mua những loại sách có tư tưởng bao trùm thiên hạ, mua xong rồi thì đem về “lộng kiếng” hoặc cất vào trong tủ mà không hề đọc; có những giáo dân nhà thờ gần một bên cạnh nhà mình, nhưng phải lặn lội mưa gió đi lễ ở nhà thờ thật xa để nghe ông cha nổi tiếng giảng, lễ xong về nhà thì không còn nhớ gì nữa, chỉ còn sự bực tức vì trời mưa ướt át...

Những tư tưởng cao siêu đều bắt đầu từ trong cuộc sống hằng ngày, việc nên thánh không phải nhờ bài giảng cao siêu, nhưng là nhờ việc khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa qua mọi hoàn cảnh.

Không thèm nghe cha sở mình giảng, thi chẳng khác chi nói: “Nghe cha sở giảng thì không lên thiên đàng được, vì ông không có bằng tiến sĩ !”

Ha ha ha, thật tội nghiệp cho họ biết bao.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info