80. VĂN TUYỂN CHIÊU MINH

Một hôm, thái học sinh (1) nọ đi thăm một thầy giáo, nói:

- “Gần đây con cháu Kỳ Nhân (người Mãn Thanh) ồ ạt tranh nhau mua một quyển sách, đến tiệm sách coi giá cả của nó đắt khủng khiếp”.

Thầy giáo hỏi:

- “Sách gì vậy?”

Thái học sinh cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới trả lời:

- “Hình như là văn tuyển chiêu minh”.

(Thực ra là “Chiêu Minh tuyển tập”, là tuyển tập do thái tử Lương Chiêu Minh thời nam bắc triều biên soạn. Đường đường là một thái học sinh mà ngay cả tên bộ sách mà nói cũng không chuẩn, thì không đáng nực cười sao?)

(Hương Tổ búy ký)

Suy tư 80:

Có học sinh giỏi và có học sinh dở, có học sinh siêng học và có học sinh lười học, đó là chuyện bình thường trong mọi thời đại, nhưng học sinh của một trường cao nhất nước mà đọc không chuẩn tên một quyển sách nổi tiếng, thì thật đáng buồn và tội nghiệp.

Có những Ki-tô hữu đạo đức thánh thiện, và có những Ki-tô hữu không thánh thiện; có những Ki-tô hữu biết làm tròn bổn phận của mình, và có những Ki-tô hữu sống bê tha như mình không phải là người Công Giáo; có những Ki-tô hữu ý thức được sự cao quý của thánh lễ, và có những Ki-tô hữu coi thánh lễ là một cực hình làm mất thời giờ của mình. Ai cũng có lý do và quan niệm riêng của mình không có gì đáng nói, nhưng có một điều đáng suy nghĩ và đáng buồn, là ngay cả thân phận làm người Ki-tô hữu của mình mà cũng quên mất, thì thử hỏi có đáng tội nghiệp không?

Khi người Ki-tô hữu quên mất mình là ai, thì cũng có nghĩa là họ không màng đến sự sống đời sau trong Nước Trời với Đức Chúa Giê-su.

Hãy cầu nguyện cho mình và cho họ !

(1) Học sinh trường thái học, là trường học cao nhất nước thời xưa của Trung Quốc.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info