78. CÂY BẠCH QUẢ DÂM HÀNH

Trong thôn có một thư sinh thích nói những lời nho nhã, phàm đối với những lời nói có liên quan đến việc thô tục dâm tà thì anh ta rất là căm giận.

Một ngày nọ, anh ta hỏi một người bạn ở huyện bên cạnh:

- “Nghe nói quý huyện có nhiều cây bạch quả, có phải như thế không?”

Người bạn không trả lời, anh ta hỏi đến ba lần mà người bạn vẫn lặng lẽ không trả lời, người bên cạnh đều bụm miệng cười thầm. Té ra chữ “cây bạch quả” là đồng âm với chữ “dâm hành” (1) (hành vi dâm loạn), bởi vì người bạn cũng là người thích nói lời nho nhã cho nên không muốn trả lời !

(Trì Bắc Ngẫu Đàm)

Suy tư 78:

Thích nói lời nho nhã và ghét cay những lời nói thô tục tà dâm là chuyện nên làm, bởi vì con người ta ai cũng thích nghe những lời nho nhã hơn là những lời nói bậy bạ tục tĩu.

Có những người thích nói lời nho nhã, nhưng trong lòng thì thường suy nghĩ đến những chuyện tục tĩu dâm ô; có những người mở miệng thì tuôn ra những lời của thánh hiền, nhưng trong bụng chứa đầy những mưu mô hại người; lại có những người hễ nghe đến những lời tục tĩu thì bịt tai lắc đầu, nhưng thích đi coi phim con heo.vv...Tại sao vậy, thưa là vì những lời nho nhã của họ không phảng phất hương thơm của Tin Mừng.

Người thích nói và thích nghe những lời nho nhã, thì cũng nên có một chút thông minh để không câu nệ chấp xét lời của người khác, bởi vì “cây chó đẻ” khác với “đồ chó đẻ”, cũng như “cây bạch quả” khác với “dâm hành”... Chỉ có những người thấm nhuần tinh thần Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su mới được như vậy, cho nên dù họ tiếp xúc với hạng người nào trong xã hội, thì tâm của họ vẫn cứ an vui mà không cau có, khi nghe những lời khiếm nhã.

Mà người thấm nhuần tinh thần Tin Mừng thì chỉ có người Ki-tô hữu mà thôi.

(1) [銀杏: cây bạch quả] phát âm là “yinxing”, [淫行: dâm hành] cũng phát âm là “yinxing”, đồng âm khác nghĩa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info