3. Trước đây tôi nhìn văn chương của thế tục, phục vụ thế tục như thế nào, thì cũng vậy, giờ đây tôi phải đọc các tác phẩm tôn giáo như thế và tìm cách phục vụ Thiên Chúa.

(Thánh John Bosco)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info