2. Thánh Kinh là tấm gương soi linh hồn, có thể chiếu soi linh hồn chúng ta thiếu đức hạnh gì. Vừa chiếu soi đức hạnh của các thánh, hướng dẫn chúng ta học tập các ngài, và những nhầm lẫn của các thánh khiến chúng ta sợ hãi.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info