Đức Hồng Y Luis Villalba Tổng Giám mục Hiệu tòa của Tucumán đã xét nghiệm dương tính với coronavirus, em gái ngài Clelia Villalba cũng nhiễm bệnh.

Tổng giáo phận Tucumán cho biết Đức Hồng Y có sức khỏe tổng quát tốt, phản ứng thuận lợi với các phương pháp điều trị và cách ly tại nhà mà không cần hỗ trợ oxy.

Tổng giáo phận dâng lời cầu nguyện lên Chúa và Đức Maria là Sức Khỏe của các bệnh nhân để cầu nguyện cho sự bình phục của ngài và tất cả những người bệnh, cũng như cho những người chăm sóc họ.

Đức Hồng Y Villalba sinh tại Buenos Aires ngày 11 tháng 10 năm 1934 và là tổng giám mục thứ năm của Tucumán phục vụ từ ngày 17 tháng 9 năm 1999 đến ngày 10 tháng 6 năm 2011.

Toàn văn thông báo của Tòa Giám Mục Tucumán như sau:

“Anh chị em thân mến,

Sau khi các thử nghiệm được tiến hành, Đức Hồng Y Luis Villalba đã được phát hiện dương tính với covid, và em gái ngài, Clelia, cũng vậy. Tình trạng chung của ngài khá tốt, đang điều trị và cách ly tại nhà mà không cần thở oxy. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa và Đức Maria là Sức khỏe của các bệnh nhân cho sự bình phục của ngài và của tất cả những người bệnh và cầu nguyện cho những người chăm sóc họ. Cầu xin Đức Trinh Nữ của Lòng Thương Xót che chở cho Đức Hồng Y và các bệnh nhân với sự dịu dàng từ mẫu”.
Source:Tucucma Noticas