Một vị Hồng Y người Anh nói rằng ngài có ý định cấp năng quyền cho các linh mục muốn cử hành các Thánh lễ Latinh Truyền thống miễn là các ngài đáp ứng các điều kiện theo quy định của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong một email gửi các linh mục của giáo phận Westminster, được công bố vào ngày 22 tháng 7, Đức Hồng Y Vincent Nichols cho biết nhiều linh mục đã yêu cầu được tiếp tục cử hành các thánh lễ theo Sách lễ năm 1962.

“Ý định của tôi là cấp phép cho những yêu cầu này, miễn là rõ ràng rằng các điều kiện của Tự Sắc được đáp ứng và các ý định của Đức Thánh Cha được hoàn toàn chấp nhận”, ngài nói.

Tự Sắc Traditionis Custodes, có hiệu lực vào ngày 16 tháng 7, là ngày được công bố, nói rằng một giám mục có “thẩm quyền hoàn toàn” trong việc cho phép thánh lễ truyền thống Latinh trong giáo phận của ngài.

Văn kiện đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với tông thư Summorum Pontificum năm 2007 trong đó Đức Bênêđíctô XVI thừa nhận quyền của tất cả các linh mục được cử hành Thánh lễ bằng Sách lễ Rôma năm 1962 mà không cần xin phép giám mục của các ngài.

Trong email, Đức Hồng Y Nichols nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ “ba mối quan tâm sâu sắc” khi ngài ban hành Tự Sắc mới. Đó là các nhượng bộ đã bị “lợi dụng”, các quy định của Sách lễ mới không được tuân theo; và có mối liên hệ giữa việc sử dụng Sách Lễ năm 1962 và việc từ chối Giáo hội và các định chế của Giáo Hội nhân danh “Giáo hội chân chính”.

“Theo nhận định của tôi, những mối quan tâm này không xảy ra trong đời sống phụng vụ chung của giáo phận này. Tuy nhiên, chúng là những lời cảnh báo mà chúng ta nên đề phòng”. Đức Hồng Y đã đệ đơn từ chức tổng giám mục Westminster lên Đức Giáo Hoàng khi ngài tròn 75 tuổi vào tháng 11.
Source:Catholic News Agency