Tối thứ Sáu 30/04/2021 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến nhà thờ Our Lady of Mount Carmel Mt. Pritchard Sydney tham dự Thánh lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam trong Ngày Quốc Hận, đồng thời, với nghi thức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho các anh linh đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do cho Quê Hương Việt Nam

Khai mạc Thánh lễ đoàn Phụng vụ và đại diện các Giáo Đoàn đã cung nghinh kiệu Linh Hài các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ cuối Thánh Đường lên an vị trên cung thánh, sau đó quý Cha và quý vị Trưởng Ban các Giáo Đoàn cùng Đại Diện Ban Thường Vụ dâng lên bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam những nén hương cầu nguyện và tưởng nhớ đến các anh linh đã hy sinh cho quê hương Việt Nam.

Xem Hình

Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện do quý Cha Tuyên Uý Trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Paul Văn Chi, Cha Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi nói về Tưởng Niệm và Cầu Nguyện với sự đau thương của ngày 30/04/1075 với Hành Trình 46 năm viễn xứ xa quê hương…và nhìn lại 46 năm tị nạn trong các trại tị nạn Thái Lan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Macao….Những hình ảnh tiêu biểu cho ngàn câu chuyện bi thảm của dân tộc, của quê hương Việt Nam sau gần nửa thế kỷ 1975 – 2021, câu chuyện của xót xa, của chia ly, của nước mắt đau thương và chết chóc….

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Anh Nguyễn Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney ngỏ lời cám ơn quý Cha, Ban Thường Vụ, quý Trưởng Ban các Giáo Đoàn, quý Đại Diện các Ban Ngành Đoàn Thể và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam, các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do trong ngày Quốc Hận 30/04. Đặc biệt cám ơn Ca Đoàn Ngôi Ba và Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard đã giúp đỡ và dành mọi phương tiện tổ chức buổi Lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình yêu, vì lòng nhân từ của Ngài mà ban cho đất nước Việt Nam được thực sự hưởng nền công bình tự do và nhân ái. Nguyện xin Hiền Mẫu La Vang thương nghe đến con cái Mẹ đang van nài cầu xin cho đất nước Việt Nam mau tới ngày tươi sáng, dân chủ, tự do, và hạnh phúc thật sự.

Diệp Hải Dung