77. MÙA HÈ ĐỘI MŨ DẠ

Trời nóng chang chang, có một người đội mũ dạ đi trên đường, đi cho đến khi mồ hôi ướt cả lưng đầy cả mặt, đột nhiên nhìn thấy một cây lớn thì vội vàng đi đến gốc cây ngồi nghỉ mát.

Anh ta vừa lấy mũ trên đầu xuống làm quạt quạt cho mát, vừa đắc ý nói:

- “Nếu như không có cái mũ dạ này, thì đúng là mình nóng chết được !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 77:

Trời nóng đội mũ dạ càng nóng thêm, vậy mà còn tự đắc là nhờ có cái mũ dạ mình mới quạt được mát, thì đúng là vừa lập dị vừa ngốc…

Có người trùm cái mũ vu khống trên đầu anh em rồi dương dương tự đắc lên án anh em là ngu là dốt là không biết gì cả; có người trên mạng xã hội giả danh giả dạng người khác rồi dương dương tự đắc lên tiếng chửi rủa anh em mình là đần là độn; có người đem cả cục ác đức đổ vào trong tâm hồn anh em rồi dương dương tự đắc đến an ủi anh em...

Lấy cái mũ dạ ra khỏi đầu thì tự nhiên cái đầu nó mát, nó sảng khoái, cần gì phải quạt mà tự đắc.

Đem lòng thành thật yêu thương giúp đỡ anh chị em thì tự nhiên lòng mình và anh chị em mát cái lòng ấm cái bụng, cần gì phải dương dương tự đắc giả dối nói lời này lời nọ để an ủi, mà lòng dạ đầy dao găm lưỡi lam...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info