75. NGƯỜI MÙ CƯỜI

Có một người mù cùng ngồi chung với mọi người.

Khi mọi người nghe được một câu chuyện tức cười thì cùng cười ha ha, người mù nghe được thì cũng ha ha cười theo.

Có người hỏi anh ta tại sao cùng cười, người mù đáp:

- “Các anh đều là bạn của tôi nên cười cũng như nhau, cho nên tôi cũng cười !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 75:

Đã là bạn thân của nhau thì không còn gì phải đố kỵ, không còn gì phải giữ kẽ nữa, ngay cả chuyện cười cũng không hề nghi ngờ nhau, đúng là người mù có lòng tin tưởng nơi bạn bè.

Có những người tội lỗi –nói theo kiểu nhà đạo- tức là tâm hồn bị mù, nhưng họ vẫn cứ trung thành với bạn bè dù trong cơn hoạn nạn hay trong khi thái lai, dù bạn bè trước giàu sau nghèo; trái lại, có những người được gọi là đạo đức thì nhanh chân chạy trước khi bạn bè gặp nạn, tránh mặt bạn bè kẻo sợ mang tiếng xấu lây...

Bạn bè muốn trung thành với nhau thì nên học hỏi nơi Đức Chúa Giê-su, Ngài chính là người bạn thân thiết nhất của chúng ta, Ngài không bao giờ tránh chúng ta khi chúng ta lỗi lầm, Ngài không bao giờ chạy trốn chúng ta khi chúng ta phản bội Ngài, Ngài cũng không hề sợ liên lụy vì đã làm bạn với chúng ta...

Trung thành với bạn bè chính là làm cho cuộc sống của mình có ý vị và giá trị hơn.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info