15. Con người ta nếu nhận tội của mình nặng như thế nào, dù trong lòng buồn bực nhưng bên ngoài thì dù khổ cực như thế nào cũng không cảm thấy là ghê gớm.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info