72. TÚ TÀI MUA CỦI

Có một tú tài muốn mua củi, vẩy tay gọi:

- “Người vác củi (gánh củi), qua đây.”

Người bán củi nghe được hai tiếng “qua đây” thì gánh củi đi đến trước mặt tú tài.

Tú tài hỏi:

- “Nó giá bao nhiêu? (củi này giá bao nhiêu tiền)”

Người bán củi nghe được rõ ràng chữ “giá” bèn nói giá tiền.

Tú tài nói:

- “Ngoài thật trong giả, khói nhiều mà lửa ít, xin giảm bớt”. (1)

Lúc này thì người bán củi không hiểu tú tài nói gì cả, bèn xoay mình gánh củi đi mất.

(Tiếu Tán)

Suy tư 72:

Người bán củi thì không có học hành, anh tú tài thì chữ nghĩa đầy mình, đem chữ nghĩa cao vời vợi đi nói chuyện với người không học, thì giống như mấy người già lão nói tiếng Phúc Kiến với người mới học tiếng Phúc Kiến, nghe chữ được chữ mất tức cười lắm...

Đem thần học cao vời vợi giảng cho trẻ em thì giống như nước đổ đầu vịt, trẻ em cứ trố mắt nhìn cha nói cái gì mà chúng nó không hiểu gì cả; đem cái triết lý cao siêu giảng cho người nhà quê ít học thì chẳng khác gì phá đám giấc ngủ của họ, mơ mơ màng màng tức tối mong cho cha mau kết thúc bài giảng để thánh lễ mau kết thúc...

Thời nay có những người chữ nghĩa đầy mình, ăn nói cao vời vợi nhưng không ai hiểu, nhất là có một vài linh mục khi giảng lễ, vì khi giảng các ngài không kéo cái chữ nghĩa cao vời ấy xuống với thực tế cuộc sống của con người, các ngài chưa học nơi Đức Chúa Giê-su khi giảng lễ, Đức Chúa Giê-su giảng rất thực tế: “Có người đi gieo hạt giống trong ruộng mình...”, ai lại không biết người gieo giống lúa chứ, nhất là những người làm nghề nông...

Ngẫm nghĩ lại, nếu con người ta cứ ỷ vào sức học sức hiểu biết của mình để rao giảng Lời Chúa thì rất dễ thất bại, phải học cách giảng nơi Đức Chúa Giê-su thì mới thành công, đó là sự khiêm tốn và biết sống Lời Chúa trước khi rao giảng cho mọi người...

(1) Ý câu này là: “Củi này bên ngoài thì cứng, bên trong thì rỗng, đốt lên khói thì nhiều nhưng lửa thì ít, xin giảm giá một chút”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info