71. BÍ MẬT CỦA LÊN ĐỒNG

Con người ta vì để trừ khử bệnh tật, tà ma ác thần, nên thường làm một việc mê tín gọi là lên đồng.

Ở miền bắc (Trung Quốc), người nữ lên đồng thì gọi là cô đồng, người nam lên đồng thì gọi là ông đồng. Có một ông đồng nọ có một đệ tử, một hôm có người đến mời ông ta lên đồng nhưng không may ông đồng vắng nhà, còn tên đồ đệ thì mới học biết đánh trống xướng ca mà thôi, vì sư phụ chưa truyền cho anh ta bí quyết mời thần linh nhập vào mình, nhưng anh ta cũng vò đầu gắng gượng đi ngồi đồng.

Anh ta vừa hát vừa nhảy nhưng không thấy thần linh nhập vào mình, anh ta nhảy múa loạn xạ và nói những lời tầm phào không ai hiểu gì cả, mặc dù vậy cũng được gia chủ thù lao tiền bạc.

Về đến nhà nhìn thấy ông đồng thì luôn miệng nói:

- “Quá khổ, quá khổ”.

Sau đó đem chuyện lên đồng kể cho sư phụ nghe.

Ông đồng kinh ngạc nói:

- “Đồ đệ, con làm sao mà biết được phương pháp ấy, thầy cũng vẫn thường làm như vậy đó !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 71:

Con người ta sức lực và trí óc có hạn nên thường tin vào những chuyện nhảm nhí, mà việc làm phổ thông nhất là lên đồng để tin vào âm hồn và ma quỷ...

Làm những việc dị đoan là chuyện của những người không có đức tin chân thật, và là việc của những người lợi dụng việc tin dị đoan của người khác để kiếm sống, mà việc lợi dụng thần thánh thì dễ “lừa” người khác nhất.

Điều răn thứ nhất trong mười điều răn Đức Chúa Trời có dạy rằng: “Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự”.

Thờ phượng một Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhưng có những người Ki-tô hữu thích cùng với bạn bè lên đồng xuống đồng, và có khi cùng với người yêu đi đến chùa lễ phật bằng không thì sợ người yêu giận, họ quên mất điều răn thứ nhất mà Thiên Chúa đã dạy, vì họ không còn tin Thiên Chúa nữa, họ không còn coi Thiên Chúa là Cha trên trời của mình nữa, trái lại họ đã làm một việc mà bất kỳ người con nào cũng không dám làm, đó là bất hiếu không nhìn nhận người sinh ra mình là cha mẹ của mình...

Khi người Ki-tô hữu đi bái lạy bụt thần dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng đều là những đứa con bất hiếu bất kính với Thiên Chúa, và gián tiếp hay trực tiếp phủ nhận Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của mình...

Lên đồng là chuyện bịp bợm của ma quỷ, là phủ nhận Thiên Chúa là cha và nhận ma quỷ là cha của mình, người Ki-tô hữu biết rất rõ điều này.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info