13. Cha mẹ nhìn thấy con nhỏ tập đi mà bị té ngã thì không những không nổi giận, trái lại càng thêm vui vẻ, bởi vì họ hiểu rõ nếu con nhỏ không bị té ngã thì sẽ không biết đi. Từ đó mà nhìn ra, phương pháp tốt để đánh mình, chẳng qua chính là thừa nhận sự yếu đuối của mình.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info