70. THÍCH NỊNH

Có một người rất thích nịnh người khác, nhìn thấy một người lạ liền hỏi:

- “Họ gì?”

Người ấy trả lời:

- “Họ Trương”.

Anh ta mặt mày tươi cười khen ngợi:

- “Cái họ này của anh rất hay rất tốt !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 70:

Chỉ mới gặp nhau và chỉ mới hỏi hai câu xã giao mà đã khen người ta có cái tên họ rất tốt, thì đúng là người biết khen và biết trò chuyện.

Có những người biết Đức Chúa Giê-su đã lâu nhưng lại làm như không biết và không muốn trò chuyện với Ngài, nên cuộc sống của họ khô khan cằn cỗi trước những đau khổ của tha nhân; có những người mang tên Ki-tô hữu đã lâu nhưng lại không nhớ mình là người Ki-tô hữu, nên cuộc sống của họ không phản ảnh lại được khuôn mặt Đức Chúa Giê-su; lại có người biết Đức Chúa Giê-su, nhưng coi Ngài như là một ông chủ khắc nghiệt của mình, khi gặp làm ăn thất bại, gia đình tan nát, con đi bụi đời.v.v…thì mới cần đến Ngài, nhưng khi xong việc thì lại để Ngài trên giàn khói bếp, cho nên cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày mập mờ mất phương hướng…

Tên của Đức Chúa Giê-su thì đẹp vô cùng, cho nên đã là người Ki-tô hữu thì không ai là không yêu mến trong lòng danh thánh này, và luôn ca ngợi danh thánh này trên môi trong suốt cuộc đời của họ…

Chỉ có những người nô lệ cho vật chất, ca ngợi vật chất mới không ca ngợi danh thánh Đức Chúa Giê-su mà thôi…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info