12. Bất cứ tội ác nào trên thế giới này thì không có một tội nào mà tôi không phạm; nếu là tội mà tôi chưa phạm, thì hoàn toàn thuộc về sự nhân từ của Thiên Chúa.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info