29. Chúng ta quyết tâm hối cải, khi tử bỏ những thói quen xấu thì những thói quen xấu ấy sẽ giúp cho chúng ta tu đức nên thánh.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info