42. ÁC Ý CỦA THÁNH NHÂN

Một thái giám có rất nhiều quyền thế thấy học sĩ (1) đang giảng bài, đợi học sĩ giảng bài xong ra khỏi cung đình, bèn hỏi:

- “Hôm nay giảng về sách gì?”

Học sĩ trả lời:

- “Hôm nay giảng về Khổng tử cười mũm mĩm, nói: “cắt tiết gà không cần dùng đến dao mổ trâu?” (2)

Sắc mặt thái giám hiện nét bối rối nói:

- “Đó là Khổng thánh nhân ác ý cười người đó”.

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 42:

Sợ hãi và hồ nghi là hai trạng thái thường có của người có tâm hồn không bình an, do đó mà họ thường sống trong lo âu sợ người khác biết chuyện xấu của mình, và từ đó họ sinh ra hồ nghi ngay cả lòng tốt của người khác đối với mình, và vì sợ và hồ nghi nên trở thành người hay cau có nóng giận đến kiêu ngạo.

Một tâm hồn sợ hãi và bất an vì họ không sống theo lương tâm chân thật của mình, càng có danh vọng chức quyền thì lương tâm càng khắc khe với cuộc sống của cá nhân hơn những người khác, cho nên càng làm lớn mà làm sai thì càng sợ hãi và bất an hơn người thường...

Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ: chỉ có Đức Chúa Giê-su mới làm cho tâm hồn của họ được bằng an và kiên định, và chỉ có sự bình an của Ngài mới tồn tại lâu trong cuộc sống của họ, cho nên họ dù cuộc sống

(1) Quan giảng cho hoàng đế nghe về lịch sử.

(2) Nguyên văn câu này: 割雞焉用牛刀 (cắt tiết gà không cần dùng đến dao mổ trâu), thái giám hiểu lầm割雞 (cắt tiết gà) thành 割雞巴 (cắt sinh thực khí của đàn ông).

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info