26. Nếu con biết hối cải, cải quá tự tân, thì Thiên Chúa cũng sẽ chuyển tâm hồi ý tha thứ tội và thi ân cho con.

(Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info