40. KẾT GIAO CỦA QUÂN TỬ

Học trò nghèo muốn mua rượu để chúc mừng sinh nhật của bạn nhưng không có tiền, đành phải lấy bình nước lã để tạm thay rượu đi chúc thọ bạn.

Bạn mời anh ta ở lại ăn cơm, anh nói:

- “Để tôi dùng một bài thơ đáp từ”, bèn ngâm lên: “Quân tử kết giao nhạt như...”

Bạn biết là anh ta dùng câu thành ngữ nhưng chưa nói ra chữ “nước” thì đoán trong bình có thể là nước, và thuận nước xuôi thuyền bèn ngâm câu thơ:

- “Say không vì...” và giấu đi chữ “rượu” phía sau.

Ý tứ đã rõ ràng: đã là bạn bè, không rượu thì có sao đâu !

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 40:

Kết giao quân tử của người xưa là như thế, có rựơu hay không có rượu thì đã sao, cái quý chính là tấm lòng của mỗi người dành cho nhau.

Thời nay có những người kết giao bạn bè không vì tấm lòng nhưng vì địa vị và tiền bạc: hết tiền hết bạn hết ông tôi.

Thời nay cũng có những người kết bạn không vì tiền vì địa vị nhưng vì rượu, hết rượu là hết bạn bè.

Thời nay cũng có những người kết bạn không vì tiền, không vì địa vị và cũng không vì rượu, nhưng vì chí hướng, loại bạn bè này như con dao hai lưỡi, chí hướng tốt thì không nói làm chi, chí hướng xấu thì quả là một đại họa cho mọi người và cho cộng đoàn, bạn bè đúng nghĩa không vì diện mạo và thể thức bên ngoài, nhưng là cái tình cảm bên trong của bạn, loại tình bạn này thì lấy nước thay cho rượu cũng đúng thôi, thật đáng quý vô cùng.

Đức Chúa Giê-su gọi chúng ta là bạn hữu của Ngài, tình bạn này không phải do địa vị, tiền bạc hay do rượu mà có, nhưng do một tình yêu cao quý, bởi một sự chết cao quý của một con người cao quý là chính Ngài -Thiên Chúa làm người- để cho chúng ta được trở nên bạn rất thân thiết của Ngàii.

Ai hiểu được nghĩa của tình bạn này thì sẽ trở nên bạn tốt của mọi người vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info