24. Tội là sự ác nghiêm trọng, nhưng không phải không có chữa trị; tội là sự ác nghiêm trọng khi người cố chấp không hoán cải, nhưng người ăn năn hối cải thì dễ dàng chữa trị.

(Thánh Cyrillus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info