38. CÙNG TÊN CÙNG CHỮ

Ông đốc học ở Giang Thạch tên là Lý Không Đồng, có một học trò cùng tên với ông ta.

Lúc điểm danh theo danh sách, ông ta bèn nói:

- “Trò làm sao có thể trùng tên với ta được?”

Thế là lấy câu đối thử anh ta:

- “Lan Tương Như, Tư Mã Tương Như, tên thì giống, nhưng thực không giống”.

Anh học trò ấy đối:

- “Ngụy Vô Kỵ, Trường Tôn Vô Kỵ, người không sợ, tôi cũng không sợ”.

Lấy tên của những người nổi tiếng thời cổ đại để đối nhau.

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 38:

Ở đời trùng tên trùng họ là thường, có gì phải bắt bẻ nhau chứ, có bắt bẻ chăng là vì mình tự cảm thấy mình có danh có vọng, có chức quyền và cấm mọi người không được có tên như mình, đó là họ đeo một cục kiêu ngạo to tổ chảng trong óc mình. Người ta trùng tên trùng họ với mình nhưng chưa chắc là đã có tính nết xấu nhiều như mình; có người trùng tên họ với mình nhưng thông minh xuất chúng hơn mình, thì mới là việc đáng suy nghĩ hơn là làm khó dễ người ta.

Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Ngài không giận dữ khi chúng ta mang tên Ki-tô hữu -trùng tên với Ngài- trái lại Ngài còn chúc lành cho những ai mang danh Ngài mà sống như lời của Ngài dạy, đó là một hạnh phúc cho chúng ta -những người Ki-tô hữu trong mọi thời đại.

Tên của mình dù đẹp dù hay nhưng cuộc sống của mình không đẹp không hay thì cũng như tên xấu rồi vậy, có gì mà phải giận dữ khi có người khác trùng tên với mình !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info