23. Thời gian Thiên Chúa đợi con người ta hối cải càng nhiều, mà khi họ không muốn hối cải thì sự trừng phạt của Thiên Chúa càng nghiêm trọng.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info