Mừng Lễ Thánh Tê-Rê-Sa Hài Đồng Giê-Su

LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN

Chủ tế: Anh Chị Em thân mến, trong ngày mừng lễ thánh Tê-rê-sa, chúng ta cùng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa để khẩn nài Người lắng nghe những lời nguyện xin tha thiết:

1. Thánh Tê-rê-sa đã sống con đường thơ ấu thiêng liêng là sống hoàn toàn phó thác trọn vẹn trong bàn tay tình yêu của Thiên Chúa- xin cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương thánh nữ sống như trẻ thơ nép mình vào lòng thương vô bờ bến của Thiên Chúa toàn năng.

2. Thánh Tê-rê-sa đã sống hy sinh trong từng lời nói cho đến những việc làm nhỏ nhất- xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hằng ngày cũng thi hành những hy sinh nho nhỏ và âm thầm dâng lên Chúa để cầu nguyện cho những người mình muốn cầu nguyện cho.

3.Thánh Tê-rê-sa là người có đời sống cầu nguyện liên lỉ- xin cho mỗi thành viên trong ca đoàn chúng ta cũng bắt chước gương của thánh nữ hằng cầu nguyện trong các giờ chung với cộng đoàn và tìm giờ riêng để đến với Chúa với tất cả trái tim của mình.

4. Thánh Tê-rê-sa ước ao là nhà truyền giáo để cho muôn dân nhận biết về một Thiên Chúa là Cha- xin cho mỗi người chúng ta thấm nhuần tinh thần truyền giáo như thánh bổn mạng để trong mọi cung cách ăn,nói, làm việc và xử thế chúng ta cư xử như một người con của Chúa để những người chung quanh ta nhận biết chúng ta là con của Thiên Chúa từ nhân.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con xin Chúa đoái nhận những ước nguyên và những lời van nài tha thiết của chúng con. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người chúng con để chúng con mỗi ngày sống thánh hơn theo gương thánh Tê-rê-sa và ngày càng làm cho Danh Chúa được rạng rỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa....