Hôm thứ Năm 24 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận việc Đức Hồng Y Angelo Becciu từ chức Tổng trưởng Bộ Phong thánh và từ bỏ các quyền liên quan đến tước hiệu Hồng Y.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Năm, toàn văn như sau:

“Hôm nay, Thứ Năm, 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh và từ bỏ các quyền liên hệ với tước hiệu Hồng Y, do Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu trình lên ngài.”


Source:Vatican News