ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, chúng ta sẽ nghe câu chuyện về sự vâng lời của hai người con, được người cha sai đi làm vườn nho. Một người trả lời rất mực nhanh nhẹn sẽ đi, nhưng lại không đi và người con khác trả lời không đi nhưng sau lại đi.

Hai người con tượng trưng cho con người ngày hôm nay đang bị dằn co trong hai lãnh vực của lương tâm tốt và xấu, trong những việc nên làm hay nên tránh, sau khi có thời gian để suy nghĩ. Chính lúc suy nghĩ là lúc làm cho chúng ta có một phán đoán thật trung thực hay sai lệch, biết vâng theo lẽ phải hay ý kiến riêng mình.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người tín hữu sự khôn ngoan, sáng suốt trong lựa chọn cũng như hành động, để cuộc sống lúc còn tại thế sẽ là tiếng xin vâng liên lỉ theo thánh ý Chúa.

Với những tư tưởng dẫn nhập, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Egiêkiel nhắc cho chúng ta: tội lỗi đưa dẫn con người đến sự chết, chỉ có sự ăn năn thống hối mới dẫn chúng ta đến sự trường sinh bất tử.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta nên có tinh thần khiêm nhường. Ngài mong ước chúng ta vun trồng và phát triển thêm về đức ái giữa anh em.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúa Giêsu kêu gọi người tội lỗi ăn năn thống hối. Chúng ta được Chúa kêu mời sống đời thánh thiện và được hứa ban phần thưởng đời sau. Nếu chúng ta không sống lương thiện thì người tội lỗi và thu thuế, sau khi nghe lời Chúa họ ăn năn hối cải, sẽ vào thiên đàng trước chúng ta.Lời nguyện giáo dân

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Kitô đã tự hạ mình chịu chết vì tội lỗi thiên hạ. Trong tâm tình của những ngưòi đã được cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Chúa, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những tâm tình sau đây:

1. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam, xin cho các vị Chủ Chăn luôn kiên vững trong việc lèo lái con thuyền Giáo Hội Việt Nam đến bến bờ bình. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu xin Chúa giúp để tránh những căn bệnh của thời đại như: kỳ thị, chia rẽ, phe nhóm, khinh miệt nhau và sau cùng là phép công bằng. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho chúng ta biết vượt thắng những tính íck kỷ, luôn canh tân bản thân, đồng thời giúp cộng đoàn thêm tình thân ái. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho chúng ta biết sống thành thật: có thì nói có, không thì nói không, để nêu những gương tốt cho thế hệ hôm nay cũng như ngày mai. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta đang bước vào tháng Mân Côi, xin cho chúng ta biết dùng những ngày giờ Chúa ban để tôn kính Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa vạn năng… ban cho cho thế giới sớm có hoà bình chân thật đang mong ước Đồng thời, cho thế giới đang bị đe dọa bời những thiên tai cực kỳ nguy hiểm đã và đang xảy ra, đặt biệt là cho các Kitô hữu đang bị tàn sát dã man do Nhóm Hồi Giiáo quá khích-cực đoan được bình an. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cái Chúa van nài, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, khi chúng con chuẩn bị bước vào những ngày dâng kính Mẹ, cho Con Yêu dấu là Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.