Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 18 Đức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, với tâm tình tri ân và tưởng niệm vị n sư cũng là Bề trên tiên khởi của Chủng viện Hoan Thiện Huế: Đấng Đáng kính của Thiên Chúa và Giáo hội. Gia đình Cựu Chủng sinh Huế vùng Huế-Quảng trị đã tổ chức lễ Giỗ và cũng là ngày lễ kính Thánh Tử đạo Tôma Thiện, Bổn mạng Gia đình Cựu Chủng sinh Huế tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Với những đóng góp tích cực của anh chị em Cựu Chủng sinh trong sinh hoạt mục vụ của Giáo phận và tại các giáo xứ, Gia đình Cựu Chủng sinh Huế được Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh công nhận là một trong những Hội Đoàn thuộc Công Giáo Tiến hành của Giáo phận và là thành viên của Hội đồng Mục vụ Tổng Giáo phận Huế.

Xem hình

Trước giờ Thánh lễ, anh chị em đã đến viếng Từ đường gia đình Đức Cố Hồng Y. Thánh lễ đồng tế do quý linh mục là Cựu Chủng sinh Huế cùng với chừng 70 anh chị em tham dự sốt sắng. Đứng trước bài vị Cố Hồng Y, cộng đoàn dâng hương và tưởng niệm đến vị ân sư đáng kính, dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu xin cho án phong thánh của Ngài sớm hoàn thành.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, linh mục Phero Phan Văn Lợi đã chia sẻ về ý nghĩa của niềm tin tín thác vào tình yêu Thiên Chúa mà Thánh Tử đạo Chủng sinh Tô ma Trần Văn Thiện, người anh Cả của Gia đình Cựu Chủng sinh Huế đã làm chứng nhân nhân anh dũng cho thế hệ đàn em.

Trương Trí