Sau 3 tháng học hỏi giáo lý và thực hành sống đạo, vào lúc 17g30 thứ bảy 19 tháng 09 năm 2020, tại thánh đường giáo xứ Tân Việt, 32 anh chị em được diễm phúc trở thành chi thể mới của Đức Kitô, là con của Hội Thánh qua các bí tích khai tâm do Lm Chánh xứ Đa minh Vũ ngọc Thủ chủ sự.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó các anh chị em dự tòng rước Lm chủ tế lên cung thánh bắt đầu Thánh Lễ tạ ơn.

Xem Hình

Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ: Hôm nay Chúa nhật XX V quanh năm A, đặc biệt giáo xứ chúng ta có 32 anh chị em được lãnh nhận các bí tích khai tâm Ki Tô giáo sau ba tháng học hỏi và thực hành Lời Chúa. Chính vì thế chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn và đồng thời cũng là dịp để mỗi người chúng ta lắng nghe Lời Chúa và dưới ánh sáng Lới Chúa chúng ta thấy tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài kêu gọi chúng ta gia nhập trong giáo hội là hình ảnh của vườn nho mà Chúa mời gọi chúng ta tham dự. Có người trước người sau như anh chị em tân tòng của chúng ta đây so với chúng ta.
Phần lớn là những người được rửa tội từ tấm bé giống như những người làm vườn nho từ những giờ đầu tiên, còn những anh chị em tân tòng chúng ta đây có thể trễ hơn 9 giờ hoặc 10 giờ sáng. Thế nhưng, cái quan trọng là cho dẫu sớm hay muộn, tất cả chúng ta đều được lãnh một đồng, đều được hưởng nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Dừng lại trước ánh sáng Lời Chúa, mỗi người chúng ta, cùng với các anh chị em dự tòng đây chúng ta tạ ơn Chúa, cho dẫu chúng ta bất xứng, bất toàn lắm tội lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương, bời vì Chúa muốn người tội lỗi ăn năn sám hối trở về để đón nhận ơn tha thứ và cứu độ của Chúa.

Ngài kết luận: Hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn vì những ơn lành Chúa đã ban cho cộng đoàn chúng ta đặc biệt các anh chị em tân tòng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi ngày chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn. Cầu nguyện cho anh chị em tân tòng được ơn bền đỗ.

Sau bài giảng lm chủ tế ban các bí tích Khai tâm KiTô giáo cho 32 anh chị em.

Rửa tội: Khi lãnh nhận nước này, từ đây anh chị em trở nên một với Đức KiTô, chịu nạn, chịu chết, mai táng và phục sinh với Ngài.

Trao ánh sáng: Áo trắng này anh chị em mặc lấy và giữ nó mãi tinh tuyền cho đến khi ra trình diện trước mặt Đức KiTô.

Trao nến Phục sinh: Anh chị em hãy giữ ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng trong lòng, để khi Đức KiTô đến, anh chị em ra đón rước Ngài.

Bí tích Thêm sức: Anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, ngài sẽ thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Thành lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các anh chị em cám ơn hai cha, các anh chị hướng dẫn giáo lý và toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh chị em tân tòng. Xin thiên Chúa nâng đỡ

Để anh chị em luôn trung thành với ơn gọi mà mình đã chọn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g trong niềm vui của toàn thể giáo xứ.

Vinh sơn Trần văn Đẩu