22. TƯƠNG HỘI PHẢI COI LỊCH

Lý Đới Nhân tính tình cổ hủ, vợ là Diêm thị đang lúc tuổi xuân niên thiếu, nhưng đã ở riêng mỗi người một phòng, lại còn giao kèo, nói:

- “Tôi có hứng thì đến tương hội cùng ông.”

Một đêm nọ, tên đầy tớ nhỏ đột nhiên đến báo:

- “Phu nhân kêu cổng muốn gặp ông.”

Lý Đới Nhân lấy trong giá sách xuống quyển “lịch bách kỷ” (1) đến trước đèn tra cứu, rất kinh ngạc nói:

- “Mày chuyển lời của tao cho phu nhân biết, đêm nay có hà bá núp trong phòng ngủ, không thể tiến hành việc vợ chồng.”

Diêm thị mắc cở đỏ mặt, vội vàng bỏ đi.

(Nhã Ngược)

Suy tư 22:

Người cổ hủ không nhất thiết là người dốt nát, người hủ lậu cũng không nhất định là người thông minh, nhưng họ là những người không thức thời, bởi vì họ thường cho mình là người đã đúng lắm rồi, nên không cần mở mắt ra để nhìn thiên hạ to lớn...

Cổ hủ là bảo vệ những tập tục nghi thức không còn phù hợp với thế giới ngày nay, cổ hủ cũng có nghĩa là khư khư giữ lấy cái mà người ta đã bỏ đi vì không cần thiết. Mê tín dị đoan là những nơi ẩn núp rất tốt cho thói cổ hủ, và là những cái cớ để cho người ta dễ bị lừa gạt vì thói cổ hủ của mình.

Có những người Ki-tô hữu vẫn còn những thói quen cổ hủ không thích hợp với lễ nghi của Giáo Hội, nên họ thường hay chỉ trích những lễ nghi rất phù hợp với thời đại mà không mất đi tính cách thánh thiêng của Giáo Hội; họ vẫn cho rằng Giáo Hội ngày nay cái gì cũng quá đơn giản mất đi tính cách truyền thống của ngày xưa, thế là họ không còn mặn mà với những ngày đi lễ nhà thờ.

Cổ hủ và hủ lậu cũng chỉ là một, cũng như ông chồng già coi ngày tháng khi vợ trẻ đến thăm, họ không nhìn thấy được nét thanh xuân và rất ý nghĩa của sự đổi mới ở trong Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su, bởi vì đổi mới không phải do con người khởi sự, nhưng là do Thánh Thần Thiên Chúa khởi sự nơi con người, chỉ cần chúng ta khiêm tốn và nghe được ý của Thiên Chúa qua sự đổi mới là chúng ta sẽ không trở thành người cổ hủ, nhưng là trở nên người mới hoàn toàn trong ơn nghĩa của Chúa Thánh Thần.

(1) Lịch coi những ngày cấm kỵ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info