ÁNH SÁNG NGÔI LỜI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Từ những ngày đầu tiên,
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời,
Ngôi Lời là Thiên Chúa,
Là Ánh Sáng soi rọi chốn tối tăm.
(Lời Tựa Tin Mừng Gioan 1:1, 5)
8/9/1875 - 8/9/2020:
145 năm Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời