HOA ĐƠN
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Đơn sơ hoa đứng một mình
Mong manh duyên dáng gợi tình ấm êm.
(tn)