GIÀN TRÁI GẤC

Ảnh của Lê TrịNgắm giàn trái Gấc viễn phương

Nhớ mâm xôi Gấc quê hương mẹ già

(bt)