BẠN THÂN
Ảnh của Tấn Đạt

Cùng chơi cùng học có đôi
Chơi bi, đánh đáo, cùng ngồi lưng trâu
(bt)