HOA SÚNG TÍM
Ảnh của Thérésa Nguyễn

Dẻo dai sống ở trên đồng dưới ao
Giữa bùn mà vẫn thanh cao
Mang cho đời vị ngọt ngào canh chua.
(Trích thơ của Nguyễn Đình Huân)