THÁNH ĐƯỜNG MẸ LỘ ĐỨC
Ảnh của Lê Trị

Là địa danh, là linh địa Mẹ Chúa Trời
Bao nhiêu con người, bao thế hệ niềm tin
(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến)