CHICAGO - Theo chương trình đào tạo trong Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, đáng lẽ ra 4 Phó Tế (3 Việt Nam và 1 Phi Luật Tân) này đã được thụ phong Linh mục vào Thứ Bảy 23/5. Nhưng vì đại dịch Vũ Hán, chương trình được hoãn lại, và nay Nhà Dòng quyết định sẽ có Thánh Lễ Truyền Chức vào Thứ Bảy này.

Thánh Lễ Truyền Chức sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều Chicago do Đức Giám Mục Ronal A. Hicks chủ tế. Các Cha Mẹ 2 của Phó Tế bên Việt Nam, và Cha Mẹ Phó tế Phi Luật Tân không thể đến tham dự được. Ngay cả Cha Mẹ và gia đình của 1 Phó tế Việt Nam cư ngụ tại California cũng không đến để tham dự. Các gia đình và thân nhân, bạn bè chỉ có thể tham dự Thánh Lễ Truyền Chức trực tuyến qua link sau đây:

• 2 giờ chiều Thứ Bảy tại Chicago sẽ là 2 giờ sáng Chúa Nhật (16/8) bên Việt Nam
• Sẽ là 3 giờ chiều Thứ Bảy theo giờ miền Đông (Eastern time: NY, DC, MA)
• Sẽ là 12 giờ trưa Thứ Bảy theo giờ miền Tây (Pacific time: CA, OR, WA)
• Sẽ là 5 giờ chiều Chúa Nhật (16/8) bên Úc Châu
• Sẽ là 9 giờ tối Thứ Bảy (Rome, Paris)

Bốn Phó Tế:
- Phêrô Cao Thiên Triệu, SVD, sẽ đi truyền giáo tại Bolivia – Nam Mỹ
- Phaolô Hà Minh Khánh, SVD, sẽ đi truyền giáo tại Ecuador – Nam Mỹ
- Antôn Ngô Cường Thịnh, SDV, sẽ phụ trách Ơn Gọi tại Hoa Kỳ
- Marlon Bobier Vargas, SVD, sẽ đi truyền giáo tại Tây Ban Nha.Bài thơ Chúc Mừng:

Ngày tiến chức, ngày vui mừng, mong đợi
Vì Cô-Vi nên hoãn lại hôm nay
Nguyện Chúa thương tuôn hồng phúc tràn đầy
Cho các Thầy lãnh thiên chức Linh mục.

Nhà truyền giáo bước chân đi vâng phục
Sống khó nghèo, trong khiết tịnh hân hoan
Giữa lòng đời dẫu nguy khốn gian nan
Đem NGÔI LỜI cho mọi người khắp chốn.

Đời có Chúa giữa muôn vàn bận rộn
Vẫn hăng say phục vụ chẳng từ nan
Người giàu sang hay kẻ khó lầm than
Hình ảnh Chúa trong những người ta gặp.

Trong tối tăm, ánh sáng Ngài ta thắp
Giữa buồn đau ta an ủi khuyên lơn
Đem niềm vui cho những kẻ cô đơn
Thêm sức sống cho những người thất vọng.

Mong sau này Chúa cho vào cõi sống
Vì trần gian đã truyền giáo không ngơi
Ngày hân hoan xin gửi tạm mấy lời
Xin mừng chúc anh em ngày tiến chức


Peter Võ Tá Đề, SVD