CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Con đường tình đẹp ta đi
Cỏ non cây lá thầm thì tình ca.
(bt)