Đầu lễ: Anh chị em thân mến,
Đã nhiều lần con người thử thách Thiên Chúa, nhưng sự thường thì Ngài yên lặng. Ít khi nào chúng ta chứng kiến cảnh Thiên Chúa phản ứng lại sự thử thách của con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Phêrô đã thử thách Chúa Giêsu, Chúa đã phản ứng lại sự nghi ngờ của ông. Chúa đã đi trên mặt nước mà đến với các tông đồ giữa đêm khuya. Phêrô đã nghi ngờ sự xuất hiện đột ngột của Thầy, ông đã hỏi Chúa, như chúng ta sẽ nghe trong bài Tin Mừng hôm nay: "Nếu quả là Thầy, thì hãy truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với Thầy? ". Nhưng ông đã nghi ngờ quyền phép của Chúa nên đã bị chìm lỉm.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm tình phó thác, tâm tình nầy được đâm rễ sâu trong lòng Giáo Hội. Đồng thời, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong quãng đường chúng ta đi.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Êlia, được Chúa đưa lên núi thánh và chờ đợi Chúa tỏ hiện. Chúa đã không hiện ra với ông trong sự biến chuyển của núi rừng, giông bão, sấm sét, nhưng Ngài hiện ra với ông trong sự yên lặng của tâm hồn.

TRƯỚC BÀI II:
Thánh Phaolô xác quyết, không có một động lực nào có thể tách rời chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa. Qua dịp nầy, Ngài đã nhắc lại tình yêu Thiên Chúa đã dành cho dân Dothái. Đó là Đức Kitô đã sinh ra từ dòng dõi Dothái.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Thánh Phêrô đã được Chúa cho đi trên mặt biển đến với Chúa, nhưng ông đã kém tin. Chúa đã giơ tay cứu ông. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn trợ lực mỗi khi chúng ta yếu đuối.

Lời Nguyện Giáo Dân.

Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Chúa Kitô đã cho Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Ngài, nhưng ông đã kém lòng tin. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta thêm vững mạnh.

1. Tiên tri Êlia đã gặp gỡ Chúa trên núi Sinai qua sự cầu nguyện và yên lặng của tâm hồn. Xin cho chúng ta cũng được gặp gỡ Chúa trong những giờ kinh sớm mai chiều tối. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đau khổ, mất niềm tin, những gia đình rối rắm, trể nải. Với sự cầu nguyện và giúp đỡ của những người thân, họ sẽ quay về sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ Việt Nam được gặp gỡ Chúa trong những sinh hoạt đoàn thể cũng như trong các dịp tham dự những lễ nghi tôn giáo - đặc biệt là giới trẻ Việt Nam đó đây trên thế giới. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn Kitô hữu đó đây luôn sống niềm tin trong mọi khó khăn của cuộc đời. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng ta cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ, những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, Chúa đã dùng thời gian thanh vắng lúc đêm khuya để nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha. Xin dạy chúng con cách thức cầu nguyện, để chúng con tìm được nguồn trợ lực nơi Chúa sau những giây phút lao nhọc khó khăn hay những khi vui buồn sướng khổ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.