CON THUYỀN VỀ HƯU/RETIRED BOAT
Ảnh của Robert Helfman

Mới ngày nào dọc ngang sóng nước
Nay về già nằm bãi cỏ xanh
Trồng cây thay thế chậu sành
Nắng mưa vui với vài cành hoa thơm.
(nđc)