TRANH HÙNG
Ảnh của Lê Trị

Bấy lâu tớ cậu vẫn sống chung
Quanh quẩn kiếm ăn chỉ một vùng
Cớ sao nay trở mòi đấu đá?
Hay là thử sức để tranh hùng?
(Lê Trị)