Sáng 25/07/2020, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đã cử hành trọng thể thánh lễ cung hiến nguyện đưởng Regina Mundi trong khuôn viên Tỉnh Dòng Đức Bà Nữ Kinh Sĩ Thánh Augustin (Congrégation Notre-Dame Chanoinesses de Saint- Augustin) tọa lạc số 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Saigon.

Đức TGM chủ sự đã rảy nước thanh tẩy bức tường nguyện đường và trong cộng đoàn, theo nghi thức dâng hiến (dédicace) phụng vụ. Tấm bảng lưu niệm trích Thánh vịnh 100, 4 là lời mời gọi ‘‘hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn Chúa và chúc tụng Danh Người.’’

Khai triển ý nghĩa Tin Mừng, Đức TGM Nguyễn Nang đã mời gọi mỗi thành phần Dân Chúa phải là một Đền Thờ, mang Chúa đến cứu độ tha nhân, theo sách Néhémia: ‘‘Anh em hãy vui mừng về ngôi Thánh Điện vừa được tái thiết.’’

Linh mục Chưởng ấn Phêrô Kiều Công Tùng tuyên đọc chứng thư Cung hiến, có chữ ký của Đức TGM Nguyễn Năng, Nữ tu Lê Thị Thanh Nga, Giám tỉnh Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Augustinô và Linh mục Chưởng ấn.

Tiếp theo, Nữ tu Giám tỉnh ngỏ lời cám ơn Đức TGM, quý cha đồng tế, toàn thể cộng đoàn và đã dâng lên Đức Tổng lãng hoa nói lên sức sống của cộng đoàn. Trong phần đáp từ, Đức TGM Nguyễn Năng cầu chúc nhà dòng phát triển tốt đẹp, thực thi tôn chỉ của Đấng Sáng lập là thăng tiến phụ nữ thông qua công cuộc giáo dục.

Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Augustinô do thánh Pierre Fourier và chân phước Alix Le Clerc sáng lập vào năm 1597 tại Lorraine (Pháp). Nhà dòng tại Viện Nam có 60 nữ tu. Ngoài cơ sở chính tại Regina Mundi, nhà dòng còn có 5 cộng đoàn: Dòng Đức Bà Lâm Viên Đà Lạt (thành lập năm 1935), các cộng đoàn Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Thuận và Long Thành.

Lễ Bổn mạng cũa Dòng Đức Bà là ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08). Trung thành với huấn lệnh của Đức Mẹ truyền cho chân phước Alix Le Clerc, ‘‘Hãy làm cho Ngài lớn lên’’, nhà dòng chú trọng vào việc giáo dục đức tin, giáo dục văn hóa, giáo dục nhân bản, giáo dục xã hội và giáo dục tâm thể lý.

Lê Đình Thông