BƯỚM
Ảnh của Tấn Đạt

Hôm qua sâu Bướm trên cành
Hôm nay diêm dúa trở thành Bướm xinh
Con Sâu cái Bướm phục sinh
(bt)